Netwerk Joti

Hieronder een schematische weergave van het netwerk van de Jota-Joti