Informatie

JOTA staat voor Jamboree on the Air, hierbij ontmoeten scouts elkaar wereldwijd door de lucht via een radiozender.

JOTI staat voor Jamboree on the Internet, hierbij ontmoeten scouts elkaar wereldwijd via het Internet.

Plaats en tijd

De JOTA-JOTI vindt elk jaar plaats tijdens het derde volle weekend van de maand oktober en duurt wereldwijd exact 48 uur van vrijdagavond 00:00 uur t/m zondagavond 24:00 uur (lokale tijden!).

De Nederlandse JOTA-JOTI organisatie opent de JOTA-JOTI voor de Nederlandse deelnemers op vrijdagavond om 22:00 uur lokale tijd met een speciale openingsuitzending. Hierna kunnen Nederlandse deelnemers hun verbindingen starten op de frequentiebanden en inmelden bij hun Rayon JOTA-JOTI Adviseur (RJJA). Het einde van de JOTA-JOTI is op zondagavond om 24:00 uur lokale tijd. Er wordt geen speciale sluiting gehouden voor de Nederlandse deelnemers.

Vanwege het tijdsverschil is de deelnameperiode niet over de hele wereld gelijk. Tijdens de middelste 24 uur zijn de JOTA en JOTI overal ter wereld aan de gang. Naast het tijdsverschil heeft ook de propagatie van radiogolven op de korte golfbanden een belangrijke invloed op de mogelijkheden van de verbindingen.

 
Tijdzones over de wereld ten opzichte van GMT/UTC tijd